Seria "EXCALIBUR INDUSTRIAL"    
EXPW 80 biaa

  Opis          Dane techniczne          Sposoby montau          

Aby otrzyma najlepsze jakociowo produkty firma P+L Systems Ltd. wsppracowaa z najwikszymi brytyjskimi firmami dezynsekcyjnymi. Wynikiem takiej wsppracy s jedne z najlepszych na wiecie lampy owadobjcze EXCALIBUR INDUSTRIAL. Wszystkie lampy EXCALIBUR INDUSTRIAL zostay zaprojektowane tak, aby moliwa bya ich obsuga bez uycia narzdzi. Wszystkie lampy tej serii maj atwo zdejmowan obudow co umoliwia dostp do urzdze. arwki s atwo wymienialne , ruszt elektryczny mona atwo zdemontowa do czyszczenia. Lampy mog by w wykoczeniu biaym lub ze stali nierdzewnej. Lampy EXCALIBUR INDUSTRIAL mog by stosowane w hotelach, restauracjach, barach, sklepach, kantynach i innych tego typu pomieszczeniach. Lampy EXCALIBUR INDUSTRIAL mog by zastosowane wszdzie, gdzie niezbdna jest walka z owadami latajcymi, a wymagane s wysokie standardy higieniczne. Lampy zaopatrzone s w arwki 20 wat, mog by zawieszane na cian, zwieszane z sufitu lub ustawiane na paskich powierzchniach. Zalety lamp EXCALIBUR INDUSTRIAL: - Konstrukcja cakowicie metalowa, - Obsuga bez uycia narzdzi, - arwki 20 wat lub ich wielokrotno, - Unikalny ruszt owadobjczy, - Demontowany panel zewntrzny z mikrowycznikiem, - ciana tylna odbijajca promieniowanie, - Znak CE, - Europejska norma EN 60 335-2-59 Najwysza skuteczno Lampy EXCALIBUR INDUSTRIAL zostay zaprojektowane tak aby uzyska najwysz skuteczno przy jednoczesnej atwej obsudze bez uycia narzdzi. Doskonae promieniowanie wietlne oraz unikalny ruszt owadobjczy W lampach EXCALIBUR INDUSTRIAL podobnie jak w innych lampach firmy P+L zastosowane zostay arwki ultrafioletowe niebieskie. Testy wykazay, e promieniowanie emitowane wanie przez takie arwki jest najbardziej efektywne. Jego dziaanie w lampach EXCALIBUR INDRUSTRIAL zwikszone jest przez zastosowanie ciany odbijajcej promieniowanie, dlatego lampy EXCALIBUR INDUSTRIAL s jednymi z najlepszych na rynku.
Lampy z wkadem lepnym
LAMPY BRC
PLUSLIGHT
EX55 (ATEX)
NECTAR
AURA
EDGE
HALO
D-LIGHT
FLYTRAP COMMERCIAL
FLYTRAP COMMERCIAL IP 65
FLYTRAP PROFESSIONAL
FLYTRAP INDUSTRIAL
FLYTRAP INDUSTRIAL ATEX
SATALITE
LURALITE
Lampy z rusztem bjczym
ALLURE
EXOCUTOR
PLUSZAP
INSECTAFLASH
EXCALIBUR RETAIL
EXCALIBUR AQUA
EXCALIBUR HIGH LIGHT OUTPUT (HLO)
EXCALIBUR INDUSTRIAL
 2010 copyrights: THEMAR created by: virtualstudio