Porady    
1. Czy s dostpne poradniki w formie elektronicznej?
2. Do czego su lampy owadobjcze?
3. Jak dziaaj lampy owadobjcze?
4. Czy lampy z wkadem lepnym s skuteczniejsze od tradycyjnych lamp z siatk rac?
5. Jakie wietlwki stosowane s w lampach owadobjczych?
6. Co trzeba wiedzie o promieniowaniu ultrafioletowym?
7. Co to s wietlwki "bezodpryskowe"?
8. Jak czsto naley zmienia wietlwki w lampach owadobjczych?
9. Kiedy najlepiej wymienia wietlwki?
10. Jak czsto powinno wymienia si lepy w lampach owadobjczych z wkadem lepnym?
11. Jakie znaczenie w lampach owadobjczych ma gboko tacy zbierajcej martwe owady?
12. Jakie IP maj lampy z siatk elektryczn?
13. Co to s lampy przeciwwybuchowe?
Lampy przeciwwybuchowe s urzdzeniami, ktre mog by zastosowane w obszarach gdzie wystpuje due ryzyko wystpienia wybuchu. Urzdzenia stosowane w takich obszarach (chodzi zwaszcza o strefy ochrony Z 2 i Z 22) musz odpowiada wytycznym dyrektywy UE 94/9/EG, ktra okrela wymogi dotyczce urzdze pracujcych w obszarach zagroonych wybuchem. Spord lamp owadobjczych firmy P&L Sytems , ktre znajduj si w ofercie handlowej naszej firmy, lampy serii ZF 008, ZF 012 (nacienne), ZF009, ZF013 (montowane z sufitu) posiadaj certyfikat zgodnoci z wymaganiami dyrektywy 94/9/EG dla urzdze elektrycznych zabezpieczonych przed wybuchem (Ex II3 D T 74oC).
14. Co w praktyce oznacza wsanik IP 65 lampy?
15. Co oznacza symbol IP?
16. Czy s dostpne lampy owadobjcze z siatk elektryczn o lepszym zabezpieczeniu?
Lampy z wkadem lepnym
LAMPY BRC
PLUSLIGHT
EX55 (ATEX)
NECTAR
AURA
EDGE
HALO
D-LIGHT
FLYTRAP COMMERCIAL
FLYTRAP COMMERCIAL IP 65
FLYTRAP PROFESSIONAL
FLYTRAP INDUSTRIAL
FLYTRAP INDUSTRIAL ATEX
SATALITE
LURALITE
Lampy z rusztem bjczym
ALLURE
EXOCUTOR
PLUSZAP
INSECTAFLASH
EXCALIBUR RETAIL
EXCALIBUR AQUA
EXCALIBUR HIGH LIGHT OUTPUT (HLO)
EXCALIBUR INDUSTRIAL
 2010 copyrights: THEMAR created by: virtualstudio